VZS ČČK, Frýdek–Místek, pobočný spolek

VZS ČČK F-M pobočný spolek je dobrovolné občanské sdružení, které je součástí Vodní záchranné služby Českého červeného kříže (VZS ČČK) se sídlem v Praze. Současné hlavní působiště našeho spolku je bazén Střední školy řemesel na ulici Pionýrů 2069 v Místku, kde probíhá hlavní plavecký výcvik členů a kde je také vývěsní tabule s údaji a fotografiemi. Dalším místem působení je středisko volného času Klíč v Místku, kde probíhá výuka první pomoci a teorie vodní záchrany. V neposlední řadě se rozvíjí spolupráce s aquaparkem Olešná, zaměřená na děti a jejich přirozený vztah k vodě a k plavání.

VZS ČČK, která vznikla v roce 1968 v tehdejším Československu, je členem světové organizace vodní záchrany INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION - ILS, a to od roku 1990. Frýdeckomístecká skupina byla zakládající člen Vodní záchranné služby a má za sebou bohatou historii. Zakladatelem je Jindřich Měrka, který je dnes čestným členem spolku. Jindřich i nadále spolupracuje s vedením spolku a je nápomocen svými zkušenostmi. Pobočný spolek v minulosti působil na přehradách Olešná a Baška, kde úspěšně prováděl hlídkovou činnost. Závodnice a závodníci jako Jana Madenská, Eva Kolářová či Liba Uličková se účastnily národních soutěží záchranářů, kde dosahovaly výborných umístění. VZS ČČK F-M pořádala vlastní závod vodních záchranářů na přehradě Baška pod názvem "Tvrdošíjní", na tento oblíbený závod dojížděli vodní záchranáři z celé republiky.

V současné době se spolek zaměřuje především na přípravu dětí a mládeže pro získání kvalifikací v hierarchii VZS. Členové starší 18let mohou získat kvalifikaci III. stupně – vodní záchranář – plavčík, která opravňuje jeho držitele ucházet se o místo plavčíka na bazénech, či plážích u volné vody a taktéž být členem záchranného družstva VZS ČČK v rámci IZS při živelných pohromách. Základem výcviku je zvládnutí plaveckých technik, zásahů ve vodě vedoucí k záchraně tonoucího, poskytnutí kvalifikované první pomoci postiženému a preventivně záchranná činnost. O výcvik se starají členové spolku, kteří dosáhli již kvalifikací VZ III plavčík, VZ II mistr plavčí a dva členové VZ I instruktor, jeden člen trenér plavání III třídy apod. Členové spolku se také účastní závodů záchranářů, které se pořádají jednou ročně na národní úrovni pro různé věkové kategorie, jako je např. Blanenská dvěstěpadesátka. Také podporují volnočasové aktivity na akcích města Frýdku – Místku, jako je třeba Sweetsen fest, nebo byla Bambiriáda, kde svou činnost přiblížili mnoha dětem. Ze současnosti můžeme vyzdvihnout účast členů na akcích Českého červeného kříže ,,Pohádková první pomoc“ a Aquaparku Olešná ,, Zachraň si své dítě “. Plavčíci vychovaní naším spolkem odslouží na koupalištích a krytých bazénech každoročně stovky hodin. V minulých letech se členové podíleli ve spolupráci s ostravským spolkem VZS na zajištění dozoru divoké vody a to jak na řece Ostravici a Moravici, kde se zajišťovala pomoc vodákům. Záchranáři zajišťovali nebezpečné úseky řek, jako jsou jezy a peřeje a byli připraveni kdykoli vstoupit do vody pro tonoucího, pokud by to vážnost situace vyžadovala, k dispozici měli také svůj vlastní raft a veškeré vybavení. Jak už bylo uvedeno, náš spolek se opírá o spolupráci s dalšími organizacemi, a to je především Technické učiliště ( SŠED ) na ul.Pionýrů 2069 v Místku, dále Oblastní spolek Českého červeného kříže, Středisko volného času Klíč a aquapark Olešná, zastoupený firmou Sportplex. Nezanedbatelná je podpora od statutárního města Frýdku – Místku, Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě spolupráce s ústředím v Praze, odkud spolek získává mimo jiné, metodické vedení, materiálové vybavení, jako jsou záchranné pásy, plovoucí manekýn, záchranářský kufr apod., učebnice a informace o dění v celé VZS ČČK. Poděkování také patří sponzorům, kterých není nikdy dost. V této souvislosti, je níže uvedeno bankovní spojení na Pobočný spolek VZS ČČK F-M pro případné zájemce o sponzorství. Je třeba zdůraznit, že Frýdecko-Místecká organizace je založena na principu dobrovolnictví, všichni členové jsou dobrovolníci a vykonávají svou činnost pro organizaci zdarma. Organizace nemá žádného placeného funkcionáře, členové představenstva mají vedle funkcí ve VZS svá hlavní zaměstnání. Cílem našeho spolku je nadále vést mladé lidi k vodnímu záchranářství, ve kterém se snoubí humanita a sport. Pozitivní vliv na mladou generaci je nezištná služba veřejnosti, které utvrzují všechny členy VZS F-M ve správnost tohoto konání. Pokud by byl ze strany kompetentních institucí zájem, frýdeckomístečtí vodní záchranáři rádi zabezpečí hladinovou službu na místních vodních plochách, především na přehradě Olešná, která se stala velmi frekventovanou turistickou destinací a z hlediska její polohy, přímo na kraji města, by si takovou službu přes letní prázdniny jistě zasloužila. Toto však nepůjde bez finančního zajištění, výstavby stanice první pomoci na břehu přehrady s příslušným molem pro záchranný člun.

Bankovní spojení VZS ČČK Frýdek - Místek : 2900965632/2010 (Fio Banka). Bankovní účet je transparentní, tudíž k nahlédnutí široké veřejnosti. Případným dárcům děkujeme a můžeme se domluvit na jejich propagaci související s naší skupinou.

Naši partneři a sponzoři